Reklamačný poriadok

Záručná lehota a reklamácie tovaru.

Záručná lehota na tovar zakúpený v internetovom obchode HÚ SAV, je štandardne 24 mesiacov, v prípade použitého tovaru a tovaru z výpredaja najmenej 12 mesiacov. Pre podnikateľov s IČO je záruka 12 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 24 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu histshop@savba.sk alebo telefonicky v pracovné dni na +421 2 5292 5753 kl. 17. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, kontaktujte nás, prosím, vopred. Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite (alebo prineste osobne), na adresu HÚ SAV, Klemensova 2522/19, 814 99 Bratislava. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení od doručovateľa.

Reklamovaný tovar môžete odovzdať aj osobne v našej predajni v Bratislave s tým, že v predajni nie je možné priamo požadovať vybavenie reklamácie.

Po doručení reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení reklamácie. V prípade uznania reklamácie Vám reklamovaný tovar vymeníme kus za kus a znášame náklady na jeho vrátenie, alebo máte právo od zmluvy odstúpiť a v takom prípade Vám vrátime peniaze.

Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaní bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom alebo telefonicky.