Vojnové škody a rekonštrukcia Slovenska 1944 – 1948 (Hospodárstvo, infraštruktúra, zdravotníctvo)

9,00 

Hallon, Ľudovít – Sabol, Miroslav – Falisová, Anna

ISBN: 978-80-89396-14-6

Vydavateľstvo: Historický ústav SAV v Prodama s.r.o.
Rok vydania: 2011
Počet strán: 276
Väzba: Mäkká
Formát:
Hmotnosť:
Dostupnosť: Na sklade

Katalógové číslo: 2011-001 Kategória: Značka:

Popis

V slovenskej historiografii je kvalitne spracovaný vývoj bojových operácií druhej svetovej vojny na území Slovenska. Niektoré práce informujú aj o vplyve bojových operácií na jednotlivé regióny. Hlbšie výskumy dôsledkov vojnových udalostí v hospodárstve krajiny s následným zhodnotením, spracovaním a kvantitatívnym vyjadrením vojnových strát sa však doteraz nachádzali na okraji záujmu historikov. V slovenskej a českej historiografii je už do určitej miery rozpracovaná problematika povojnovej rekonštrukcie. Z celoslovenského hľadiska sa jej venoval napríklad Michal Barnovský, Slavomír Michálek, Miroslav Londák, Emil Vrablic a z regionálneho pohľadu najmä východoslovenskí a niektorí ďalší historici, napríklad Štefan Šutaj, Imrich Michnovič, Michal Urban, Ján Bobák. Českí historici čiastočne zhodnotili rekonštrukciu v priestore celého povojnového Československa. Z autorov možno spomenúť Václava Průchu, Eduarda Kubů a Drahomíra Jančíka, Jaroslava Kučeru, Karla Sommra. Naša spoločná monografia zobrazuje vývoj vojnových udalostí na Slovensku v zornom uhle hospodárskych a čiastočne aj sociálnych dejín. Je zameraná osobitne na hodnotenie vojnových škôd a rekonštrukciu v hospodárstve, infraštruktúre a zdravotníctve. Hneď na začiatku treba zdôrazniť, že vojna zasiahla do všetkých oblastí života spoločnosti, preto aj vojnové škody predstavujú zložitý, široko spektrálny fenomén, kde hospodárske straty, škody v infraštruktúre a zdravotné pomery sú len jedným z viacerých aspektov širšej problematiky. Ambíciou autorov do budúcna je spracovať problém vojnových škôd v širšej perspektíve formou ďalšej, podstatne väčšej monografie. Predkladaná monografia je odrazovým mostíkom k nasledujúcemu výskumu a väčšej práci.