Historické štúdie 51. Historická pamäť a dejiny Slovenska

6,10 

Kušniráková, Ingrid – Bednárová, Marcela

ISBN: 978-80-224-1575-0

Vydavateľstvo: VEDA
Rok vydania: 2017
Počet strán: 192
Väzba: Mäkká
Formát: 170x240mm
Hmotnosť: 330 g
Dostupnosť: Na sklade

Katalógové číslo: HS-51-2017 Kategória: Značka:

Popis

ROČENKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU SAV
Historická pamäť a dejiny Slovenska – Procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí

Bibliografická databáza slovenskej historiografie odráža „pamäťový boom” posledných desaťročí. Zachytáva takmer 2 900 záznamov ku kľúčovým slovám či heslám pamäť, spomínanie, tradícia, dedičstvo, odkaz, trauma a pod. Historická pamäť a kolektívne spomínanie sa teda v spoločenských vedách na Slovensku už výrazne etablovali ako vedecká paradigma. Umožňujú vnímať rozmanité kultúrne fenomény a oblasti – umenie a literatúru, politiku a spoločnosť, náboženstvo a právo – v nových súvislostiach. Práve vo vzťahu k minulosti totiž spoločnosť dáva najavo, „čím je a kam cieli”. Pod pojem pamäť možno zahrnúť nielen vedecký termín a koncept, ale aj kultúrnu prax a sféru spoločenského vyjednávania a konfliktu.