Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov. Život, dielo a doba verzus historická pamäť

12,00 

Macho, Peter – Kodajová, Daniela a kol.

ISBN: 978-80-224-1454-8

Vydavateľ: Historický ústav SAV vo VEDE, vydavateľstve SAV
Rok vydania: 2015
Počet strán: 398
Väzba: Tvrdá
Formát:
Hmotnosť:
Dostupnosť: Na sklade

Katalógové číslo: 2015-008 Kategória: Značka:

Popis

Kniha je rozdelená do dvoch častí: prvá časť prináša výsledky tradične zameraného výskumu, v ktorom spočíva ťažisko na osobnosti Ľudovíta Štúra, na jeho diele a dobe, v ktorej žil a pôsobil. Jednotlivé kapitoly sa venujú problematike Štúrovho vzťahu k evanjelickej cirkvi, jeho politického myslenia i životnej praxe, prejavujúcej sa k fenoménu Slovanstva, ale aj reflexii Ľ. Štúra v maďarskej historiografii. Rovnako zaujímavé a prínosné sú kapitoly o vzájomnom vzťahu dvoch uhrovských rodín, šľachtickej rodiny Zayovcov a učiteľskej rodiny Štúrovcov, ako aj o podpore turčianskeho zemianstva Štúrovým snahám o vydávanie novín. Druhá časť kolektívnej monografie je zameraná na tzv. druhý, teda posmrtný život Ľudovíta Štúra, všíma si, ako sa zo živého človeka stáva symbol, ako sa s týmto symbolom „pracuje“, ako je využívaný či zneužívaný v politickom živote. Táto časť obsahuje príspevky zamerané na výskum kolektívnych identít a symbolických reprezentácií, pričom médiami, ktoré šíria Štúrovu pamiatku v spoločnosti, sú literárne alebo publicistické texty, oslavy a pomníková scéna, školské učebnice a múzejné expozície, ale aj širšie chápaná kultúra a rôzne druhy umenia, či dokonca „veľké“ umenie na „malých“ papierikoch, teda na bankovkách.