Pre blaho nášho ľudu, všetkých našich kráľovstiev a provincii (Reformná politika Márie Terézie a jej pokus o modernizáciu Uhorska)

15,00 

Kušniráková, Ingrid a kol.

ISBN: 978-80-224-1534-7

Vydavateľstvo: VEDA, Historický ústav SAV
Rok vydania: 2016
Počet strán: 272
Väzba: Mäkká
Formát: 160x240mm
Hmotnosť: 440 g
Dostupnosť: Na sklade

Katalógové číslo: 2016-002 Kategória: Značka:

Popis

Panovanie Márie Terézie sa podľa zvolených priorít a rozsahu reforiem zvyčajne delí na dve časti. Prvá sa začína nástupom na trón a končí sa spolu s rakúsko-pruskými vojnami v roku 1763, druhá je vymedzená rokmi 1763 – 1780. V prvom období sa realizovali reformné opatrenia, ktoré mali vzhľadom na prebiehajúcu vojnu priniesť okamžitý finančný zisk. Tie sa však vzťahovali len na rakúske a české krajiny, Uhorska sa v podstate nedotkli. Po roku 1763 pristúpila viedenská vláda k radikálnym a zásadným reformám, ktoré pravdepodobne zasiahli do všetkých oblastí spoločenského života aj v uhorskej časti monarchie. V historiografii sa prioritne spomína úprava poddanskej otázky, reforma súdnictva, katolíckej cirkvi a školstva. Menej sa už reflektuje skutočnosť, že pod vplyvom kameralizmu a populacionistického učenia sa populácia začala vnímať ako základ bohatstva štátu a početné opatrenia smerovali nielen k jej zvýšeniu, ale aj skvalitneniu. S tým úzko súvisela reforma zdravotníctva, sociálnej starostlivosti i početné nariadenia o ochrane zdravia a ľudských životov.