November ´89. Medzník vo vývoji Slovenskej spoločnosti a jeho medzinárodný kontext

7,00 

Žatkuliak, Jozef a kol.

ISBN: 978-80-89396-04-7

Vydavateľstvo: HÚ SAV vo vyd. Prodama, Bratislava
Rok vydania: 2009
Počet strán: 246
Väzba: mäkká
Formát: 165×244 mm
Hmotnosť: 426 g
Dostupnosť: Na sklade

Katalógové číslo: 2009-002 Kategória: Značka:

Popis

Jadrom publikácie je chronologický prehľad udalostí, spojených s Novembrom ‘89, ktoré sa viažu predovšetkým na Slovensko, pochopiteľne v celočeskoslovenskom kontexte. Prehľad je členený do dvoch časovo vymedzených celkov. Prvý celok začína sviečkovou manifestáciou 25. marca 1988, ktorá sa stala jedným z najvýznamnejších prejavov odporu proti komunistickému režimu. Končí 16. novembrom 1989, predvečerom udalostí, ktoré mali vo svojich dôsledkoch zásadný význam pre ďalší vývoj slovenskej a českej spoločnosti. Druhý celok začína 17. novembrom 1989 a pokračuje až do parlamentných volieb 8. – 9. júna 1990, resp. do volieb ústavných činiteľov a zostavenia federálnej a národných vlád. Obe časti chronologického prehľadu sú spracované v spoločensko-politických, štátoprávnych, ekonomických, kultúrnych, sociálnych a v ďalších súvislostiach, pritom nechýbajú ani zahraničnopolitické udalosti, najmä spoločenský pohyb v susedných štátoch sovietskeho bloku. Publikácia obsahuje aj úvodnú štúdiu, približujúcu čitateľovi historický kontext novembrových udalostí, a výberovú bibliografiu. Jej autormi sú vedeckí pracovníci Historického ústavu SAV v Bratislave.