Piae fundationes. Zbožné fundácie a ich význam pre rozvoj uhorskej spoločnosti v ranom novoveku

6,00 

Kušniráková Ingrid a kol.

ISBN: 978-80-970060-5-1

Vydavateľstvo: PRO HISTORIA
Rok vydania: 2009
Počet strán: 214
Väzba: Mäkká
Rok vydania: 2009
Formát: 165×245
Hmotnosť: 374 g
Dostupnosť: Na sklade

Katalógové číslo: 2009-001 Kategória: Značka:

Popis

Ranonovoveký štát sa prakticky nepodieľal na budovaní cirkevných, školských a charitatívnych inštitúcií a nepoznal inštitút štátneho rozpočtu s vyčlenenými kapitolami na financovanie uvedených oblastí spoločenského života. Rôzne cirkevné inštitúcie, všetky typy škôl a sociálnych ústavov mohli vzniknúť a pôsobiť len vďaka dostatočne stabilným a výnosným základinám, ktoré zakladali cirkevné a svetské elity vtedajšej spoločnosti. Práca je chronologicky vymedzená obdobím 17. a 18. storočia, konkrétne časovým úsekom, ktorý sa začal nástupom Petra Pázmánya na stolec ostrihomského arcibiskupa v roku 1616 a skončil smrťou Leopolda II. v roku 1792.