Rok 1968 na Slovensku a v Československu

8,00 

Bystrický, Valerián a kol.

ISBN: 978-80-969782-3-6

Vydavateľstvo: HÚ SAV vo vyd. Prodama, Bratislava
Rok vydania: 2008
Počet strán: 308
Väzba: makká
Formát: 163×244 mm
Hmotnosť: 524 g
Dostupnosť: Na sklade

Katalógové číslo: 2008-003 Kategória: Značka:

Popis

Autori publikácie zvolili pri jej príprave chronologický prístup, aby takýmto spôsobom upozornili v primeranom rozsahu na všetky základné stránky udalostí roku 1968 – na ich vnútropolitickú československú (českú a slovenskú) dimenziu vrátane štátoprávnej prestavby republiky, ale aj na medzinárodné súvislosti, reakcie veľmocí, jednotlivých štátov i verejnej mienky vo svete na konkrétne udalosti roku 1968 v Československu, resp. na československý reformný proces ako taký. Z toho je zrejmé, že primárnym cieľom autorov bolo ukázať vývoj na Slovensku v prirodzenej komparácii s dianím v celej Československej socialistickej republike a dianie v Československu v korelácii s jeho odrazom na medzinárodnej scéne, predovšetkým v krajinách vtedajšej Varšavskej zmluvy ovládanej Moskvou. To si vyžadovalo venovať zvýšenú pozornosť aj medzinárodnopolitickým súvislostiam augusta 1968, lebo práve vonkajšie faktory aj vtedy osudovo zasiahli do dejín Československa.