Slovensko a Európa medzi demokraciou a totalitou. Kapitoly z dejín 20. storočia k jubileu Bohumily Ferenčuhovej

10,90 

Matej Hanula – Michal Kšiňan (eds.)

ISBN: 978-80-224-1564-4

Vydavateľstvo: Veda, vydavateľstvo SAV
Rok vydania: 2017
Počet strán: 319
Väzba: tvrdá
Formát: 169×246 mm
Hmotnosť: 658 g
Dostupnosť: Na sklade

Katalógové číslo: 2017-009 Kategória: Značka:

Popis

Kapitoly monografie reflektujú politický, kultúrny, sociálny vývoj, ale i modernizačné posuny, ku ktorým na Slovensku prichádzalo prakticky počas všetkých týchto režimov. Tematicky sú rozdelené na štyri časti. Príspevky v prvej z nich sa venujú zahraničnopolitickým súvislostiam vzniku prvej ČSR, ako aj jej etablovaniu v systéme medzinárodných vzťahov v 20. rokoch dvadsiateho storočia. Záverečná kapitola tejto časti analyzuje pomerne málo úspešný zápas novej vládnucej garnitúry slovenskej autonómnej krajiny o jej územnú integritu v rokoch 1938 – 1939. Nasleduje druhá časť, ktorá sa zameriava na problémy vnútropolitického vývoja Slovenska v medzivojnovom období a na viaceré aspekty hospodárskeho a sociálneho vývoja krajiny, či výrazný modernizačný prvok tohto obdobia, ktorým bolo intenzívne budovanie cestnej a železničnej siete. Tretia časť je chronologicky vymedzená obdobím druhej svetovej vojny. Kapitoly, ktoré sú jej súčasťou, mapujú postoje časti kultúrnych elít k vývoju vojnovej Slovenskej republiky, aktivity čs. zahraničného odboja na území protektorátu a osudy významnej skupiny francúzskych slavistov po porážke krajiny nacistickým Nemeckom v roku 1940. Príspevky záverečnej štvrtej časti publikácie sa venujú rôznym aspektom politického, sociálneho a kultúrneho vývoja na Slovensku a v Československu v období komunistickej diktatúry po roku 1948. Osobitým prínosom publikácie sú nepochybne aj preklady textov dvoch francúzskych kolegov jubilantky a zároveň spoluriešiteľov jej viacerých bilaterálnych projektov, ktoré dávajú práci „francúzsky rozmer“ a aspoň čiastočne odzrkadľujú obľúbené francúzske témy Dr. Ferenčuhovej.

Možno by sa Vám páčilo…