Slovensko v hospodárskom priestore Nemecka 1939 – 1945 (rokovania, prehľady, sondy, prípadové štúdie)

8,00 

Hallon, Ľudovít

ISBN: 978-80-224-1465-4

Vydavateľstvo: Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, Bratislava
Rok vydania: 2015
Počet strán: 323
Väzba: Mäkká
Formát: 160×240 mm
Hmotnosť: 517 g
Dostupnosť: Na sklade

Katalógové číslo: 2015-010 Kategória: Značka:

Popis

Pôvodným zámerom tejto monografie bolo priniesť kompletný vyčerpávajúci obraz slovensko-nemeckých hospodárskych vzťahov v rokoch 1939 – 1945. Dlhodobý výskum a stále hlbší prienik do problematiky však ukázal, že tento cieľ je behom na podstatne dlhšie trate než sa pôvodne javilo a bude vyžadovať tímový prístup. Predkladaná monografia, ktorá odráža súčasný stav výskumu autora a spracovania materiálu je preto najmä prehľadom kľúčových tém a oblastí vzájomných hospodárskych vzťahov s niekoľkým hlbšími sondami do vybraných sfér ekonomickej spolupráce. Tieto naznačujú skutočnú hĺbku a šírku problematiky. Monografia sa osobitne zameriava na vývoj rokovaní slovensko-nemeckých vládnych výborov, ktoré obsahujú prierez celým spektrom hospodárskych vzťahov s ich zámermi, náplňou a charakterom od vzniku samostatného Slovenského štátu až do jesene 1944. Opäť však treba zdôrazniť, že ide skôr o informačný prehľad hospodárskych aktivít a zhodnotenie ich hlavných znakov. Ďalším cieľom bolo predstaviť ekonomiku Slovenska ako súčasť formovania hospodárskeho veľkopriestoru nacistického Nemecka od 30. rokov 20. storočia až do kulminácie územnej expanzie nemeckej armády v roku 1942 a následne aj pozíciu Slovenskej republiky v procese rozkladu nemeckej veľkopriestorovej ekonomiky od roka 1943 do zániku Nemeckej ríše. K tomu sa vyjadrujú dve kapitoly na začiatku a v záverečnej časti monografie. Pokusy o hlbšie sondy do slovensko-nemeckých hospodárskych vzťahov, obsiahnuté v piatej kapitole, sa týkajú expanzie nemeckého kapitálu do podnikovej sféry Slovenska, konkrétne do priemyslu, bankovníctva a do komerčného poisťovníctva. Obsahom šiestej kapitoly je prípadová štúdia, ktorá charakterizuje vývoj slovensko-nemeckej spolupráce v oblasti vývoja infraštruktúry na príklade spoločných projektov výstavby strategických cestných ťahov. Pretože ide o prehľady a sondy zobrazujúce len časť celej vytýčenej problematiky, v úvodnej časti je prehľadná kapitola hlavných smerov vývoja slovensko-nemeckých hospodárskych vzťahov. V dôsledku toho sa niektoré údaje v ďalších kapitolách opakujú, ale už v rozšírenej forme. Monografia zhodnocuje doterajšie výsledky slovenskej a čiastočne aj českej a nemeckej historiografie k sledovanej problematike a pokúša sa ich rozšíriť o nové poznatky, získané predovšetkým výskumom v nemeckých archívoch. Možno teda konštatovať, že sleduje vývoj slovensko-nemeckých ekonomických vzťahov prevažne z nemeckého uhľa pohľadu.

Možno by sa Vám páčilo…